Welkom
Welkom op de website van Snelleman Interim Finance (SIF). Hier maakt u kennis met het vertrouwde gezicht van SIF, Pieter Snelleman. Hij vertelt u bij welke problemen hij u kan helpen. Zijn opleidingen, ervaring en referenties vormen hiervoor de basis. Voor specifieke problemen kunnen deskundige partners worden ingeschakeld. Hoe dan ook, voor elk probleem een oplossing.

nieuws
Efficiënter debiteurenbeheer
Handelsvorderingen vormen – na de vaste activa – de grootste actiefpost van een onderneming. Het bedrag aan openstaande facturen oefent daarmee een flinke invloed uit op het werkkapitaal en de beschikbare middelen. Hoe kan een kleine ondernemer voorkomen dat vorderingen te lang openstaan?
Met een degelijk intern controlesysteem kan de ondernemer zorgen dat meer facturen op tijd worden betaald. Daarvoor gelden enkele praktische regels:
  1. Zorg voor een correcte levering van goederen en diensten
  2. Volg nauwgezet de contractuele afspraken rond facturering
  3. Wees op de hoogte van de wettelijke reglementering rond facturering en maak praktische afspraken met de klant
  4. Controleer op de juistheid van de factuur
  5. Produceer en verstuur facturen zo snel mogelijk
  6. Treed proactief op vóór de vervaldatum van de factuur
  7. Zorg voor actieve in plaats van passieve actie na vervaldag